Twój czas wykonania

PageLogo
0 0 9 9 287964153945173286361285947814359762736842519529617438698521374173498625452736891 std sudoku 287964153945173286361285947814359762736842519529617438698521374173498625452736891
cat food stamp
Jak grać?
  • strzałkami, klawiszem Tab lub myszką zmieniaj aktywny element
  • wprowadź z klawiatury wartość lub kliknij w numerek poniżej sudoku
  • aby usunąc wpisaną wartość wprowadź nową, naciśnij spacje albo Del
cat food stamp
Rozwiąż

6

1

3

9

8

3

6

1

8

5

7

5

6

2

7

8

1

5

2

9

1

8

3

1

7

3

4

6

4

7

8

9

wybierz liczby
1 2 3 4 5 6 7 8 9