cat food stamp
Zasady Korzystania z Forum Pana Barnaby

§ 1. WSTĘP

1. Forum jest częścią Serwisu panbarnaba.pl

2. Możliwość przeglądania zawartości Forum przysługuje wszystkim Użytkownikom, natomiast możliwość zamieszczania postów przysługuje Użytkownikom Zarejestrowanym,

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2021 roku.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM

1. Zamieszczając wpis lub komentarz do czyjegoś wpisu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania następującycj zasad:

a) nie wolno publikować postów naruszających polskie prawo, ułatwiających jego łamanie lub zachęcających do takiego działania;

b) nie wolno obrażać i poniżać w jakiejkolwiek formie innych Użytkowników Forum, czyli publikować postów oszczerczych i napastliwych, naruszających dobra osobiste lub wolność obywatelską, propagujących, popierających i/lub głoszących nietolerancję, ksenofobię, przemoc, nienawiść czy dyskryminację na tle rasy, wyznania, orientacji seksualnej, płci itp.;

c) nie wolno prowokować innych Użytkowników w celu świadomego wywołania negatywnej reakcji (tzw. trollowanie);

d) nie wolno publikować na Forum powtarzających się informacji (tzw. spamowanie);

e) nie wolno prowadzić sporów politycznych i światopoglądowych;

f) nie wolno publikować treści dotyczących nielegalnego oprogramowania komputerowego i innej własności intelektualnej (np. filmów i muzyki) oraz podawać linków ułatwiających ich pobieranie;

g) nie wolno promować usług firm trzecich oraz własnych kanałów wideo;

h) nie wolno promować i propagować, jak również jakiejkolwiek formie nawiązywać do środków odurzających i/lub do ich używania;

i) nie wolno publikować tekstów obscenicznych, o treści pornograficznej ani podawać linków do takich materiałów;

2. Użytkownik Forum jest zobowiązany do:

a) dbania o poprawność językową, unikania wulgaryzmów, również w postaci skrótów;

§ 3. UPRAWNIENIA ADMINISTRATORÓW

1. Moderatorzy i Administratorzy sprawują władzę na Forum i należy się stosować bezwarunkowo i bezdyskusyjnie do ich poleceń.

2. Moderatorzy i Administratorzy Forum mogą, bez tłumaczenia się i bez ostrzeżenia, zmieniać stopnie, usuwać posty, usuwać wątki, blokować ksywki, blokować numery IP, modyfikować wypowiedzi dowolnego Użytkownika.

3. Użytkownicy niestosujący się do zasad określonych w niniejszym Regulaminie Forum oraz w Regulaminie Głównym Serwisu, oraz tacy, którzy z innych przyczyn uznani zostaną przez Administratora lub Moderatora za mające negatywny wpływ na funkcjonowanie Forum, mogą być na stałe usuwani z Forum. Administrator lub Moderator może także zastosować inne sankcje przewidziane w Regulaminie Głównym, według swojego uznania i bez konieczności uzasadniania jej rodzaju ani wymiaru.

4. Raz nadane blokady ksywek (nazw Użytkownika) i blokady numerów IP Użytkowników łamiących zasady Forum nie będą usuwane.